Aktuality


14.02.2018




Občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia Vám ďakuje za podporu, ktorú nám preukazujete aj tento rok formou poukázania podielu z Vašich daní.

Zamestnanci - postup na stiahnutie (docx) a tlačivá na stiahnutie (zip).

Fyzické osoby - postup na stiahnutie (docx) a tlačivá na stiahnutie (zip).

Právnické osoby - postup na stiahnutie (docx) a tlačivá na stiahnutie (zip).




14.02.2018

Upozornenie pre štatutárov občianskych združení – ZMENA

Od februára 2019 budú mať štatutári občianskych združení povinnosť mať občiansky preukaz s čipom a zabezpečiť si prístup do elektronickej schránky.

V roku 2017 a 2018 táto povinnosť platí pre podnikateľov.




17.01.2018

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Rok 2017 patril pre Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím medzi prelomový a výnimočný. Počas tohto roka sa nám podarilo posilniť, dobudovať a stabilizovať náš tím. Transparentnosť, ktorá je jedným z nosných pilierov našej práce sme posunuli do ďalšej fázy a dali sme všetkým Vám možnosť nahliadnuť do každodenného chodu Úradu cez náš portál www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk, kde pravidelne zverejňujeme informácie o podnetoch, ktoré riešime a o priebehu ich vybavovania, naše aktivity v krátkych článkoch, ale tiež aj cez verejne dostupný kalendár, ktorý ponúka prehľad všetkých činností Úradu.




10.08.2017 - Rekondičný pobyt združenia ODOS v roku 2017 vo Vysokých Tatrách

Sme za polovicou leta a aj týždenný Rekondičný pobyt celoslovenského združenia ODOS, ktorý sa v roku 2017 konal v termíne od 10. do 16. júla v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách, je za nami.

Zišli sa na ňom zástupcovia členských združení ODOS z Košíc, Michaloviec, Starej Ľubovne, Považskej Bystrice, Prievidze, Žiliny, Bratislavy a Pezinka. Tento rok, vzhľadom na výšku dotácie (z požadovaných 5 600,-€ sme dostali iba 53% požadovanej sumy, t.j. 3000,-€) z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, sa nás rekreovalo menej ako po iné roky.

Napriek veľmi nepriaznivej 10-dňovej predpovedi – trvalý dážď – sa nám pobyt vydaril. Počasie bolo typické tatranské – slnko, sem-tam krátke prehánky, na túry vcelku ideálne. Vila PAULA nás po dvoch rokoch privítala zrekonštruovaným interiérom (každá izba má vlastné sociálne zariadenie). V reštaurácii Svišť, ktorá patrí kúpeľom Nový Smokovec, nám každý deň nachystali obedové balíčky a teplú večeru. O raňajky sa musel každý postarať sám. Viac sa o Rekondičnom pobyte dočítate v tohoročnom časopise Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie, na ktorom intenzívne pracujeme.

Aká bola atmosféra prezrádza zopár fotiek z pobytu.

Zobraziť fotografie




10.08.2017

Oznam - stretnutia systemického prístupu v DSS-MOST

Dávam do pozornosti, že Mgr. Zina Halašková ponúka ľuďom, ktorí riešia životné problémy možnosť spoločného hľadania riešenia v systemickom prístupe.

Zámerom systemického prístupu je, aby človek, ktorý hľadá pomoc, mal svoj život viac vo svojich rukách. Je to pomoc k svojpomoci.

Stretnutia sa konajú v priestoroch DSS-MOST na Haánovej ulici v Bratislave –Petržalke. Mgr. Halašková tu pôsobí ako ProBono terapeut s tým, že odmena 10,- €, resp. 5,-€ (v prípade človeka v hmotnej núdzi) ide samotnej organizácii DSS-MOST.

Pani magistra absolvovala dvojročný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe a aktuálne v rámci povinnej praktickej aplikácie. Pracuje pod supervíziou a taktiež majú pravidelne intervízie. V minulosti pracovala v podporovanom bývaní, ktoré prevádzkuje DSS-MOST v Bratislave.

Kontakt: mobil 0918 361 364, email: zina.halaskova@mail.com




01.06.2017 - EA: Anonymní s emočnými problémami

Emotions Anonymous - klikni pre viac informácií




01.05.2017

Rozhovor s psychiatričkou Ľubomírou Izákovou v relácii Navštívili sme

http://www.tvba.sk/relacie/styl/navstivili-sme/navstivili-sme-lubomira-izakova/




21.03.2017 - Liga za duševné zdravie ocenila na slávnostnom koncerte 2017 dve osobnosti pracujúce v členských združeniach ODOS

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa 8.marca 2017 počas slávnostného večera odovzdávali ceny Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia.

Tento rok sa Správna rada LDZ rozhodla udeliť dve ceny jednotlivcom, za pomoc pri destigmatizácii duševných porúch, ktoré odovzdal MUDr. Peter Breier výkonnej riaditeľke ODOS - MUDr. Marcele Barovej a Bc. Eve Dzurijaníkovej, predsedkyni občianskeho združenia Zdravá duša, ktoré pôsobí v Považskej Bystrici. Cenu pre médiá LDZ v SR získalo Rádio Regina za podporu a kvalitné a korektné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia. Cenu z rúk Mgr. art. Martina Knuta, výkonného riaditeľa Ligy za duševné zdravie, prebral šéfdramaturg Rária Regina - Marcel Hanáček. Podujatie moderoval herec Martin Vanek.

Zobraziť viac




22. 10. 2016 - XI. valné zhromaždenie občianskeho združenia ODOS

Dňa 22. októbra sa v priestoroch združenia ODOS na Ševčenkovej ulici konalo XI. valné zhromaždenie. Valného zhromaždenia sa záčastnilo 24 zástupcov regionálnych členských združení ODOS, ktorí volili nových členov výkonného výboru.

Zobraziť viac




06. 08. 2016 - Na stiahnutie:

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím




06. 08. 2016 - Na stiahnutie:

Online poradňa Ligy za duševné zdravie




21. 06. 2016 - "Psychiatrický zjazd v roku 2016 v Košiciach"



Zobraziť fotografie




10. 01. 2014 - Na stiahnutie:

Dvere - Zuzana Smatanová (so zvukom!!!)






03. 05. 2014 - Na stiahnutie:

Článok - "ČO JE NORMÁLNE SMÚTENIE ?"



Flag Counter