Aktuality


05.02.2019
Občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia Vám ďakuje za podporu, ktorú nám preukazujete aj tento rok formou poukázania podielu z Vašich daní.

Zamestnanci - postup na stiahnutie (docx) a tlačivá na stiahnutie (zip).

Fyzické osoby - tlačivá na stiahnutie (zip).

Právnické osoby - tlačivá na stiahnutie (zip).
22.01.2019

Zmeny v občianskych združeniach

Členovia Výkonného výboru občianskeho združenia POZDRAV so sídlom v Michalovciach:
Mgr. Monika Sabolová
Mgr. Iveta Ščerbáková
Ing. Ľ. Dolobáč
Ladislav Butka
Slávka Burinská.

Výkonný výbor občianskeho združenia POZDRAV si na svojom zasadaní dňa 14. januára 2019 spomedzi seba zvolili:
predsedu združenia - Mgr. Ivetu Ščerbákovú
podpredsedu združenia - Mgr. M. Sabolovú.

Zmena adresy Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY so sídlom v Prievidzi:
Sociálno – integračné centrum
ul. Hollého č. 2
971 01 Prievidza
29.11.2018 – Upútavka

Prečítajte si nové číslo časopisu Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie v roku 2018
15.10.2018

Dni Nezábudiek v roku 2018

ODOS sa už tradične zapojil do verejnej zbierky

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizovala Liga za duševné zdravie SR aj v roku 2018 verejnú zbierku v 60 mestách na Slovensku. Kancelária ODOS sa zúčastnila aj tento rok Dní Nezábudiek v spolupráci so študentmi 1. Súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici 20 v Bratislave. V dňoch 3. až 5. októbra 2018 bolo v uliciach Bratislavy viac ako 50 študentov – dobrovoľníkov. Napriek nepriaznivému počasiu, v podobe studeného vetra a dažďových prehánok v prvý deň zbierky, sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať najvyššiu sumu od roku 2014, spolu 2 515,-EUR.

Ďakujeme všetkým prispievateľom aj dobrovoľníkom!


Zobraziť fotografie
18.09.2018

Podujatia Ligy za duševné zdravie v októbri 2018

Dňa 10. októbra si opäť pripomenieme Svetový deň duševného zdravia. Pri príležitosti tohto dňa Liga za duševné zdravie organizuje každoročne na Slovensku ZBIERKU DNI NEZÁBUDIEK 2018. Termín zbierky v uliciach bude 3. - 7. 10. 2018

Sprievodné podujatia Kampane:

8. 10. 2018, 18.00 h (Kino Film Europe, Pistoriho palác, Štefánikova ul.)
Beseda k filmu Ja, Simon (diskutujú PhDr. Jaromíra Jánošková, doc.PhDr. Gabriel Bianchi,CSc).

10. 10. 2018 KC Dunaj
Beseda pre verejnosť na tému Duševné zdravie a duševné poruchy detí a mládeže, čas a účastníci diskusie sa spresnia neskôr

22. 10. 2018, 18.00 h (Kino Film Europe, Pistoriho palác, Štefánikova ul.)
Beseda k filmu Tonny Erdmann (diskutujú MUDr. Jana Vránová, PhDr- Matúš Bakyta)

Na všetky akcie ste srdečne pozvaní!

Stanislava Knut
projektový manažér
Liga za duševné zdravie SR
M: 0907 162 940
17.09.2018

Milí priatelia a priaznivci celoslovenského občianskeho združenia OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA (ODOS)

Chceme Vám všetkým poďakovať za to, že ste v roku 2018 odovzdali 2% alebo 3% zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu ODOS. Aj vďaka Vašej finančnej podpore (spolu takmer 1 600 EUR) sme mohli organizovať aktivity pre ľudí s duševnou poruchou na Slovensku.

Umožnili ste nám zabezpečiť spolufinancovanie projektu na podporu rekondičných aktivít, ktorého sa v rámci týždenného pobytu vo Vysokých Tatrách zúčastnili zástupcovia našich členských regionálnych združení.

Vďaka Vašej podpore budeme môcť v roku 2018 pokračovať vo vydaní 9. ročníka printového časopisu Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie. Časopis v celkovom náklade 3000 kusov distribuujeme na psychiatrické kliniky, psychiatrické oddelenia všeobecných nemocníc, do denných psychiatrických stacionárov, do vybraných psychiatrických ambulancií a do členských združení ODOS v regiónoch Slovenska.


ĎAKUJEME!
17.09.2018

Rekondičný pobyt členov ODOS 2018

V lete 2018 organizovalo celoslovenské združenie ODOS rekondičný pobyt pre zástupcov svojich regionálnych členských združení, aj vďaka finančnej podpore projektu z MPSVR SR. Podujatie sme organizovali, ako po iné roky, v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách v prvej polovici júla (9.07. – 15. 07.). Veselým džavotom účastníkov rekondičného pobytu opäť ožila Vila Paula, kde sme aj tento rok obsadili všetky izby. Po krásnych turistických výletoch účastníci pobytu ocenili výdatnú stravu v reštaurácii Svišť, ktorú prevádzkujú Kúpele Nový Smokovec. Podrobnejšie o rekondičnom pobyte sa dočítate v časopise Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie 2018 č. 2.


Zobraziť fotografie
17.09.2018

Slávnostný koncert Ligy za duševné zdravie, apríl 2018

V druhej polovici apríla 2018 sa uskutočnil slávnostný večer, na ktorom Liga za duševné zdravie SR odovzdávala ocenenia za prínos v oblasti duševného zdravia. Koncert sa konal v podvečer 19. apríla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

V roku 2018 sa Správna rada LDZ rozhodla udeliť cenu za prínos v oblasti duševného zdravia občianskemu združeniu DSS-MOST so sídlom v Bratislave. Cenu prevzala PhDr. Andrea Beňušková, riaditeľka združenia. Je to združenie, ktoré vzniklo medzi prvými na Slovensku a niekoľko rokov prevádzkuje Rehabilitačné stredisko a podporované bývanie pre ľudí s duševnou poruchou. Cenu odovzdal riaditeľ Ligy Mgr. art. Martin Knut. V kategórii pre jednotlivcov získal ocenenie Mgr. Stanislav Hrda, ml., ktorý vedie bratislavské občianske združenie Sofia pre ľudí s duševnou poruchou. Cenu pre MÉDIÁ získal po rozhodnutí Správnej rady LDZ mladý novinár Mário Šmýkal, za korektné spracovanie tém duševného zdravia v Denníku Sme.

V tomto roku bola udelené aj jedna mimoriadna cena, ktorú získala doc. MUDr. Alexandra Bražinová, za mimoriadny osobný vklad na poli starostlivosti o duševné zdravie. Medzi vzácnymi hosťami koncertu bol aj emeritný biskup Róbert Bezák, ktorý sa okrem odovzdávaní ocenení krátko prihovoril prítomným návštevníkom koncertu. Koncertom sprevádzal Juraj Rašla a atmosféru slávnostného večera dotvorila svojimi krásnymi piesňami Jana Hubinská.

Tradične boli v rámci koncertu LDZ ocenené najúspešnejšie školy v Zbierke Dni nezábudiek v roku 2017. V Bratislave získali ocenenie študenti Gymnázia Alberta Einsteina so sídlom v Petržalke. V rámci ostatných miest Slovenska boli ocenení, tak ako po minulé roky študenti Strednej zdravotnej školy v Žiline. Zástupkyňa spoločnosti Kaufland odovzdala študentom darčekové poukážky do obchodnej siete Kaufland v hodnote 300 EUR.


Zobraziť fotografie

14.02.2018

Upozornenie pre štatutárov občianskych združení – ZMENA

Od februára 2019 budú mať štatutári občianskych združení povinnosť mať občiansky preukaz s čipom a zabezpečiť si prístup do elektronickej schránky.

V roku 2017 a 2018 táto povinnosť platí pre podnikateľov.
17.01.2018

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Rok 2017 patril pre Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím medzi prelomový a výnimočný. Počas tohto roka sa nám podarilo posilniť, dobudovať a stabilizovať náš tím. Transparentnosť, ktorá je jedným z nosných pilierov našej práce sme posunuli do ďalšej fázy a dali sme všetkým Vám možnosť nahliadnuť do každodenného chodu Úradu cez náš portál www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk, kde pravidelne zverejňujeme informácie o podnetoch, ktoré riešime a o priebehu ich vybavovania, naše aktivity v krátkych článkoch, ale tiež aj cez verejne dostupný kalendár, ktorý ponúka prehľad všetkých činností Úradu.
10.08.2017 - Rekondičný pobyt združenia ODOS v roku 2017 vo Vysokých Tatrách

Sme za polovicou leta a aj týždenný Rekondičný pobyt celoslovenského združenia ODOS, ktorý sa v roku 2017 konal v termíne od 10. do 16. júla v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách, je za nami.

Zišli sa na ňom zástupcovia členských združení ODOS z Košíc, Michaloviec, Starej Ľubovne, Považskej Bystrice, Prievidze, Žiliny, Bratislavy a Pezinka. Tento rok, vzhľadom na výšku dotácie (z požadovaných 5 600,-€ sme dostali iba 53% požadovanej sumy, t.j. 3000,-€) z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, sa nás rekreovalo menej ako po iné roky.

Napriek veľmi nepriaznivej 10-dňovej predpovedi – trvalý dážď – sa nám pobyt vydaril. Počasie bolo typické tatranské – slnko, sem-tam krátke prehánky, na túry vcelku ideálne. Vila PAULA nás po dvoch rokoch privítala zrekonštruovaným interiérom (každá izba má vlastné sociálne zariadenie). V reštaurácii Svišť, ktorá patrí kúpeľom Nový Smokovec, nám každý deň nachystali obedové balíčky a teplú večeru. O raňajky sa musel každý postarať sám. Viac sa o Rekondičnom pobyte dočítate v tohoročnom časopise Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie, na ktorom intenzívne pracujeme.

Aká bola atmosféra prezrádza zopár fotiek z pobytu.

Zobraziť fotografie
10.08.2017

Oznam - stretnutia systemického prístupu v DSS-MOST

Dávam do pozornosti, že Mgr. Zina Halašková ponúka ľuďom, ktorí riešia životné problémy možnosť spoločného hľadania riešenia v systemickom prístupe.

Zámerom systemického prístupu je, aby človek, ktorý hľadá pomoc, mal svoj život viac vo svojich rukách. Je to pomoc k svojpomoci.

Stretnutia sa konajú v priestoroch DSS-MOST na Haánovej ulici v Bratislave –Petržalke. Mgr. Halašková tu pôsobí ako ProBono terapeut s tým, že odmena 10,- €, resp. 5,-€ (v prípade človeka v hmotnej núdzi) ide samotnej organizácii DSS-MOST.

Pani magistra absolvovala dvojročný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe a aktuálne v rámci povinnej praktickej aplikácie. Pracuje pod supervíziou a taktiež majú pravidelne intervízie. V minulosti pracovala v podporovanom bývaní, ktoré prevádzkuje DSS-MOST v Bratislave.

Kontakt: mobil 0918 361 364, email: zina.halaskova@mail.com
01.06.2017 - EA: Anonymní s emočnými problémami

Emotions Anonymous - klikni pre viac informácií
01.05.2017

Rozhovor s psychiatričkou Ľubomírou Izákovou v relácii Navštívili sme

http://www.tvba.sk/relacie/styl/navstivili-sme/navstivili-sme-lubomira-izakova/
21.03.2017 - Liga za duševné zdravie ocenila na slávnostnom koncerte 2017 dve osobnosti pracujúce v členských združeniach ODOS

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa 8.marca 2017 počas slávnostného večera odovzdávali ceny Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia.

Tento rok sa Správna rada LDZ rozhodla udeliť dve ceny jednotlivcom, za pomoc pri destigmatizácii duševných porúch, ktoré odovzdal MUDr. Peter Breier výkonnej riaditeľke ODOS - MUDr. Marcele Barovej a Bc. Eve Dzurijaníkovej, predsedkyni občianskeho združenia Zdravá duša, ktoré pôsobí v Považskej Bystrici. Cenu pre médiá LDZ v SR získalo Rádio Regina za podporu a kvalitné a korektné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia. Cenu z rúk Mgr. art. Martina Knuta, výkonného riaditeľa Ligy za duševné zdravie, prebral šéfdramaturg Rária Regina - Marcel Hanáček. Podujatie moderoval herec Martin Vanek.

Zobraziť viac
22. 10. 2016 - XI. valné zhromaždenie občianskeho združenia ODOS

Dňa 22. októbra sa v priestoroch združenia ODOS na Ševčenkovej ulici konalo XI. valné zhromaždenie. Valného zhromaždenia sa záčastnilo 24 zástupcov regionálnych členských združení ODOS, ktorí volili nových členov výkonného výboru.

Zobraziť viac
06. 08. 2016 - Na stiahnutie:

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
06. 08. 2016 - Na stiahnutie:

Online poradňa Ligy za duševné zdravie
21. 06. 2016 - "Psychiatrický zjazd v roku 2016 v Košiciach"Zobraziť fotografie
10. 01. 2014 - Na stiahnutie:

Dvere - Zuzana Smatanová (so zvukom!!!)


03. 05. 2014 - Na stiahnutie:

Článok - "ČO JE NORMÁLNE SMÚTENIE ?"Flag Counter