Aktuality


07.06.2017

Upozornenie - štatutári občianskych združení

Od 1. mája 2018 budú mať povinnosť aj štatutári občianskych združení mať občiansky preukaz s čipom a zabezpečiť si prístup do elektronickej schránky.

V roku 2017 táto povinnosť platí iba pre podnikateľov.
01.06.2017 - EA: Anonymní s emočnými problémami

Emotions Anonymous - klikni pre viac informácií
22.05.2017 - Pozvánka na čítačku

Čítačka Združenia Sofia - 22. mája (klikni pre stiahnutie pozvánky)
01.05.2017

Rozhovor s psychiatričkou Ľubomírou Izákovou v relácii Navštívili sme

http://www.tvba.sk/relacie/styl/navstivili-sme/navstivili-sme-lubomira-izakova/
21.03.2017 - Liga za duševné zdravie ocenila na slávnostnom koncerte 2017 dve osobnosti pracujúce v členských združeniach ODOS

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa 8.marca 2017 počas slávnostného večera odovzdávali ceny Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia.

Tento rok sa Správna rada LDZ rozhodla udeliť dve ceny jednotlivcom, za pomoc pri destigmatizácii duševných porúch, ktoré odovzdal MUDr. Peter Breier výkonnej riaditeľke ODOS - MUDr. Marcele Barovej a Bc. Eve Dzurijaníkovej, predsedkyni občianskeho združenia Zdravá duša, ktoré pôsobí v Považskej Bystrici. Cenu pre médiá LDZ v SR získalo Rádio Regina za podporu a kvalitné a korektné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia. Cenu z rúk Mgr. art. Martina Knuta, výkonného riaditeľa Ligy za duševné zdravie, prebral šéfdramaturg Rária Regina - Marcel Hanáček. Podujatie moderoval herec Martin Vanek.

Zobraziť viac
07.03.2017 - Pozvánka na čítačku

Čítačka Združenia Sofia - 14. marca (klikni pre stiahnutie pozvánky)
07.03.2017 - Pozvánka na vernisáž

Výstava Pre radosť z dreva - 9. marca (klikni pre stiahnutie pozvánky)
07.03.2017 - Pozvánka na koncert
08. 02. 2017 - Na stiahnutie:

Postup pre poukázanie 2% (3%) z daní za rok 2016

Formulár na poukázanie 2% (3%) z daní za rok 2016
18.11.2016 - Okrúhly stôl LDZ na tému Ľudské práva a duševné zdravie

Text: Ing. Oľga Valentová, kontakty s verejnosťou, Liga za duševné zdravie SR a MUDr. Marcela Barová, riaditeľka, ODOS, o. z.

Liga za duševné zdravie SR pripravila 11. novembra v rámci projektu Ľudské práva a duševné zdravie diskusiu pri okrúhlom stole. Na podujatí, ktoré moderovala Ing. Oľga Valentová, sa zúčastnili MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v SR, PhDr. Jolana Kusá, rodinná a manželská poradkyňa LDZ, MUDr. Alexandra Bražinová, členka Správnej rady LDZ a MUDr. Marcela Barová, výkonná riaditeľka ODOS, o. z.

Zobraziť viac
12.11.2016 - Medzinárodná konferencia Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím - pretavenie odporúčaní do činov

Dňa 11. novembra 2016 sa uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia o Dohovore OSN o právach osôb so ZP. Konferenciu oficiálne otvoril Yannis Vardakastanis, predseda Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) a Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR).

Zobraziť viac
26. 10. 2016 - Seminár "Budovanie kapacít pacientskych organizácií na Slovensku"

V roku 2012 EPF spustila Program budovania kapacít (CBP) s celkovým cieľom posilnenia kapacity svojich členov tým, že sa organizáciám pacientov na národnej aj európskej úrovni umožní vyššia efektívnosť pri dosahovaní ich cieľov a úsilia.

Zobraziť viac
22. 10. 2016 - XI. valné zhromaždenie občianskeho združenia ODOS

Dňa 22. októbra sa v priestoroch združenia ODOS na Ševčenkovej ulici konalo XI. valné zhromaždenie. Valného zhromaždenia sa záčastnilo 24 zástupcov regionálnych členských združení ODOS, ktorí volili nových členov výkonného výboru.

Zobraziť viac
06. 08. 2016 - Na stiahnutie:

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
06. 08. 2016 - Na stiahnutie:

Online poradňa Ligy za duševné zdravie
28. 06. 2016 - Psychiatrický zjazd v roku 2016 v Košiciach

V termíne 23. – 25. júna 2016 sa konal v hoteli Hilton v Košiciach XII. Psychiatrický zjazd. ODOS sa na zjazde už tradične aktívne prezentoval – Komentovaným posterom a v rámci stánku ODOS ponúkala M. Barová a D. Kleinová odborníkom časopis Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie. Viac informácií sa o tomto odbornom podujatí dozviete v prvom čísle Druhého Brehu 2016, na ktorom momentálne pracujeme."

Zobraziť fotografie
21. 06. 2016 - "Psychiatrický zjazd v roku 2016 v Košiciach"Zobraziť fotografie
19. 05. 2016 - Zasadnutie GAMIAN v Prahe

Medzinárodná organizácia GAMIAN-Europe sa venuje monitorovaniu dodržiavania práv a ochrane práv ľudí s duševnými poruchami. Naša organizácia ODOS je už niekoľko rokov riadnym členom tejto organizácie, čo nám umožňuje výmenu informácií a skúseností s prácou v združeniach pôsobiacich v oblasti duševného zdravia v rôznych krajinách Európy. GAMIAN-Europe organizoval 18. – 20. marca 2016, v spolupráci so združením Kolumbus v Čechách, regionálny seminár v Prahe s názvom Duševné zdravie a migrácia. Stretli sa účastníci z 8 krajín, zo združenia ODOS sa podujatia zúčastnila MUDr. Marcela Barová, výkonná riaditeľka ODOS a MUDr. Dagmar Breznoščáková, predseda Regionálneho združenia ODOS v Košiciach. Podrobnejšie informácie o podujatí poskytneme v krátkej budúcnosti.

Zobraziť fotografie
10. 01. 2014 - Na stiahnutie:

Dvere - Zuzana Smatanová (so zvukom!!!)


03. 05. 2014 - Na stiahnutie:

Článok - "ČO JE NORMÁLNE SMÚTENIE ?"Flag Counter