Aktuality


10.01.2021

Ocenenie AOPP „Môj lekár“ MUDr. Dagmar Breznoščákovej, Ph.D.
Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) akceptovala v roku 2020 návrh celoslovenského združenia ODOS na ocenenie MUDr. Dagmar Breznoščákovej v kategórii „Môj lekár“. Žiaľ, prezenčné odovzdávanie ocenení sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu nekonalo.


Čítať ďalej

24.12.2020

1.10.2020

Zmena stanov ODOS č. 4


Občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia, registrovaného Ministerstvom vnútra dňa 19. 07.2001, pod číslom VVS/1-900/90-18531.

Dodatok č. 4 k stanovám občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia.


V článku 1: Meno, sídlo, pôsobnosť

Vypúšťa : sídlo, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Nahrádza: sídlo, M. R. Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou


V Článku 8: Výkonný výbor

Dopĺňa ďalšie ustanovenie v znení: V prípade, že za členov výkonného výboru bude zvolený párny počet osôb, pri nerozhodnom hlasovaní má rozhodné právo predseda občianskeho združenia.

1.10.2020

Aktívny život pre všetkých


V dňoch 31. augusta až 1. septembra 2020 sa na Domaši uskutočnil víkendový pobyt pre cca 40 účastníkov, pod záštitou Regionálneho občianskeho združenia ODOS – Košice, v rámci projektu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s názvom „Aktívny život pre všetkých“.

Pripravené prednášky a workshopy sa niesli v tematike podpory zachovania duševného zdravia, rozvoja komunitnej starostlivosti, integrácie duševne chorých do spoločnosti a v neposlednom rade v tematike destigmatizácie - ako prvý krok vstupu do aktívneho života.

„Prácu“ z pohľadu legislatívy nám predstavila Mgr. Veronika Semanová. Pracovné právo - pracovný vzťah, pracovný pomer a dohody, pracovná zmluva, skúšobná doba, skončenie pracovného pomeru a zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím. To všetko sú atribúty, ktoré je dobré poznať ešte pred samotným hľadaním si zamestnania. Získali sme ucelený pohľad na fungovanie zaradenia sa do pracovného procesu na Slovensku.

Účastníci pobytu mali možnosť zažiť aj ukážku pracovného pohovoru, pod vedením Mgr. Anny Kaščákovej a uvedomiť si tak význam a dôležitosť vlastnej prípravy a poznania svojich práv a potrieb.

„Sociálne podniky“, ako možné firmy vznikajúce v budúcnosti, nám predstavili Ing. Martin Brilla a Michal Didik. Táto téma zaujala všetkých natoľko, až sa nám spoločne formou workshopov podarilo „zmeniť“ priestor na množstvo zaujímavých a hlavne potrebných sociálnych podnikov, v ktorých sme si všetci našli uplatnenie. Priestor sme venovali aj oddychu, formou prechádzky, športových aktivít a relaxácie, ktorý pri každej aktivite má mať svoj vyhradený čas.

Prednáška a workshop „Stigma – Mám to napísané na čele“ bola pre nás v mnohom inšpiráciou. Nielen v tom, ako sa zbaviť nálepiek, ktoré si často dávame aj my sami...ale hlavne ako oceniť a prijať sám seba. Vďaka Mgr. Laure Kundrátovej sme mali možnosť zažiť kúsok pozitívneho ocenenia na vlastnej koži.

Pevne verím, že toto nadšenie nám všetkým zostane a bude pre nás hnacím motorom, ako sa otvoriť svetu a ponúknuť, hoci aj malý kúsok zo seba, ktorým vieme byť užitoční....

Svet sa dá postupne spoznávať, len ak nájdeme v sebe odvahu vyjsť zo svojich ulít.


Zobraziť fotografie

1.10.2020

Dar rúšok pre ODOS od AOPP

Na prahu druhej vlny epidémie corona vírusu na Slovensku chcem, v mene členských organizácií ODOS, poďakovať Asociácii na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorej je ODOS riadnym členom, za textilné rúška, ktoré AOPP darovala našej organizácii.

Následne sme ich poštou rozdistribuovali medzi členov ODOS v rámci Slovenska. Ďakujeme!
Zobraziť fotografie

28.05.2020

XII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ODOS

V súlade so stanovami celoslovenského občianskeho združenia OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA (ODOS), sa 29. apríla 2020 uskutočnilo XII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE ODOS bez zasadnutia, z dôvodu protiepidemických opatrení proti korona vírusu a zákazu organizovania hromadných akcií v rámci Slovenska.

Hlasovanie sa uskutočnilo mailom, na základe predložených materiálov a následne zaslaním vyplnených a parafovaných hlasovacích lístkov poštou na adresu združenia ODOS, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava. XII. Valného zhromaždenia ODOS sa zúčastnili zástupcovia 15 regionálnych členských združení ODOS (ZPP Radosť v Košiciach, Zdravá Duša v Považskej Bystrici, Pozdrav v Michalovciach, Mozaika v Žiline, Sanare v Banskej Bystrici, Šťastie si Ty v Prievidzi, Omega v Trenčíne, Samaria v Bratislave, No a Čo?! v Starej Ľubovni, Opora G+N v Rimavskej Sobote, Opora – Bratislava, Krídla v Bratislave, Dotyk v Pezinku, Sofia v Bratislave a Pohľad v Košiciach), zástupcovia regionálnej pobočky ODOS (ROZ ODOS – KE v Košiciach) a 5 členov Výkonného výboru ODOS (Mgr. Stanislav Hrda - predseda ODOS, PhDr. Adriana Karáseková - podpredseda ODOS, PaedDr. Kamila Sauermannová - podpredseda ODOS, Bc. Mária Čurillová – členka a Ing. Martin Brilla – člen VV ODOS). Ospravedlnilo sa členské združenie DSS-Most v Bratislave.

Predmetom písomného hlasovania boli nasledovné body programu:

  1. Výročná správa o činnosti ODOS, o. z. za rok 2018 a Finančná správa ODOS, o. z. za rok 2018
  2. Výročná správa o činnosti ODOS, o. z. za rok 2019 a Finančná správa ODOS, o. z. za rok 2019
  3. Návrh výšky ročného členského príspevku do ODOS
  4. Správa revíznej komisie ODOS v roku 2019
  5. Návrh Plánu činnosti a Návrh rozpočtu na rok 2020
  6. Voľba členov nového Výkonného výboru ODOS a Revíznej komisie ODOS
  7. UZNESENIE XII. Valného zhromaždenia ODOS
28.05.2020

VÝPIS Z UZNESENIA XII. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

celoslovenského občianskeho združenia OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA (ODOS), Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO 355 40 125, uskutočnené bez zasadnutia 6. apríla 2020.


Stiahnuť dokument (PDF)

20.03.2020

Vernisáž výtvarných diel klientov Rehabilitačného strediska Radosť v Košiciach

Text Mgr. Silvia Baluchová

Akýkoľvek talent je výnimočným darom a preto sme sa rozhodli, že ho nebudeme skrývať, ale práve naopak, ukážeme ho svetu. Takýto dar majú naši klienti, ktorí svojou výtvarným umením vedia potešiť oko dychtiace po estetike a kráse a ktorých výtvory už dlho zdobia steny Rehabilitačného strediska Radosť. Nechceli sme si však tento zážitok nechať len pre seba, a rozhodli sme sa ukázať ich tvorbu verejnosti a všetkým, ktorí majú chuť a záujem si spríjemniť jedno poobedie umeleckým zážitkom.

V spolupráci s Zdenkou Košovou, našou dlhodobou kultúrnou a pracovnou partnerkou, sme sa rozhodli zorganizovať výstavu najkrajších obrazov našich klientov v priestoroch Výmenníka na sídlisku KVP. V tomto priestore trávime v priebehu roka veľa času na gardenterapii a iných zaujímavých činnostiach. Interiér priestorov je priam stvorený pre takúto príležitosť. Je vyzdobený kreatívnou a originálnou tvorbou rôznych umelcov a obrazy našich priateľov iba dotvorili celkovú atmosféru.


Zobraziť viac

31.12.2019

Dávame Vám do pozornosti tohtoročné čísla časopisu Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie. Nájdete ich vo farebnej verzii na stiahnutie vo formáte PDF tu: číslo 1/2019 a číslo 2/2019.


Liga za duševné zdravie spustila webovú stránku k Linke pomoci Nezábudka: linkanezabudka.sk

16.10.2019

Verejná zbierka LDZ - Dni Nezábudiek - v roku 2019

V termíne od 2. do 6. októbra Liga za duševné zdravie SR organizovala už 16. ročník verejnej zbierky Dni Nezábudiek na Slovensku. Zbierka sa konala, tak ako po iné roky, pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý je vytýčený na 10. októbra. Do tohoročnej verejnej zbierky sa už tradične zapojila aj kancelária ODOS v Bratislave. Spolu s 68 dobrovoľníkmi, študentkami a študentmi 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici 20, ponúkala nezábudky v uliciach Bratislavy. Vyzbierali sme spolu sumu 2 849,55 EUR, napriek tomu, že sa tento rok dobrovoľníci zapojili do zbierky iba prvý deň, v stredu 2. októbra. Je to najvyššia vyzbieraná suma dobrovoľníkmi v spolupráci s kanceláriou ODOS od roku 2004, kedy vznikla tradícia Zbierky Dni Nezábudiek. Dúfam, že tak ako po iné roky, aj v roku 2019, bude vyhlásené za najúspešnejšiu školu, čo do výšky vyzbieraných príspevkov v uliciach Bratislavy, práve 1. Súkromné gymnázium na Bajkalskej ulici č. 20.

Na výsledok vyhodnotenia zapojených škôl si však musíme počkať do spočítania celkového výnosu zbierky národnou koordinátorkou, Mgr. Danielou Kevéllyovou, do 25 októbra 2019.

Blahoželám a ďakujem všetkým dobrovoľníkom – študentkám a študentom 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici č.20, ktorí sa, pod koordináciou kancelárie ODOS v Bratislave, zbierky Dni Nezábudiek v roku 2019 zúčastnili. Rovnako chcem poďakovať pani profesorke Ulrichovej, ktorá mala na starosti študentov na uvedenej škole počas zbierky v minulom aj v tomto roku.


Zobraziť fotografie

16.10.2019 - Tlačová správa Ligy za duševné zdravie SR, 25. 09. 2019
(Mgr. Stanislav Knut, kontakt pre médiá, Liga za duševné zdravie SR)

Samovražda je celospoločenský problém

Svetový deň duševného zdravia 2019 sa zameriava na oblasť podpory dušev-ného zdravia a prevencie samovrážd


Bratislava, 25. 09. 2019
V roku 2018 na Slovensku spáchalo samovraždu 533 ľudí. Dlhodobo si častejšie dobrovoľný odchod zo sveta volia muži. Ukončiť svoj život sa rozhodli najčastejšie ľudia vo veku 50 až 59 rokov, ale aj 4 deti do 14 rokov. Vyplýva to z najnovších štatistík Národného centra zdravotníckych informácií.

Počet samovrážd na Slovensku neklesá. Práve naopak, oproti roku 2017 ich bolo za rok 2018 o 27 viac a nie je to problém len jednej generácie alebo skupiny ľudí. Dospievajúci sa k samovražde uchyľujú v dôsledku problémov s rovesníkmi, návykovými látkami alebo sexuálnym a fyzickým traumám. U dospe-lých najčastejšie bývajú spúšťačmi problémy v práci a manželstve alebo zvýšený stres. Aj starší dospelí sa uchyľujú k samovražde v dôsledku komorbidných ochorení alebo mentálnych a fyzických porúch. Samo-vražda je ľudský fenomén, ktorý sa vyskytuje vo všetkých vekových skupinách, u oboch pohlaví a týka sa aj nás a našich najbližších.

Môže sa to zdať banálne, ale aj úplne obyčajná otázka „Ako sa máš?“ môže zachrániť život. Zásadný je rozhovor. Musíme byť ochotní vstúpiť do sveta ľudí, ktorí uvažujú nad samovraždou a skutočne ich počú-vať. Samovražda takmer nikdy nie je otázkou impulzívnosti. Je to proces, ľudia zvažujúci samovraždu prežívajú extrémnu psychologickú bolesť. Hovorí sa, že samovražda človeka postihne šiestich ľudí okolo neho. Toto číslo odzkadľuje najbližšiu rodinu a priateľov. Avšak dnes už vieme, že dopad samovraždy je širší.

Liga za duševné zdravie sa v informačnej kampani „Ako sa máš?“ snaží upozorniť ľudí na dôležitosť rozhovoru a aktívneho počúvania druhých. Kampaň sa týka všetkých: tých, ktorí sa potrebujú vyrozprávať, aj tých, ktorí sa potrebujú pýtať.

Súčasťou kampane bude celoslovenská zbierka Dni nezábudiek 2019. Podporiť Ligu môžete dobrovoľ-ným príspevkom na modrý kvietok, symbol zraniteľnosti duše, od 2. do 6. októbra v mestách po celom Slovensku, prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach. Prispejete ním aj na nepretržitý chod Linky dôvery Nezábudka.

Jej opätovné spustenie po 13 rokoch sa javí ako malý zázrak. Podarilo sa to vďaka minuloročnej kampani Vyliečme nezáujem, a vďaka finančnej podpore z rezervy predsedu vlády SR a firmy Telekomu ako vý-hradného telekomunikačného partnera Linky. Prvé telefonáty sa uskutočnili hneď v prvý deň jej spuste-nia, 1. júla 2019.

Linka Nezábudka poskytuje nepretržitú 24 hodinovú službu 7 dní v týždni. Je významným prvým kontak-tom človeka s akútnym problémom, ktorý hľadá rýchlu a anonymnú pomoc. Na telefóne sú volajúcim k dispozícii vyškolení odborníci, ktorí vedia aj vo vypätých situáciách zodpovedne reagovať a poskytnúť volajúcim pomoc a oporu alebo ich presmerovať na miesta s komplexnou odbornou pomocou.

V súčasnej dobe má Linka k dispozícii 18 lekárov psychiatrov, psychológov, sociálnych pracovníkov a psychoterapeutov. Od jej spustenia ku dňu 24. septembra 2019 bolo zaznamenaných 986 relevantných hovorov. 108 z nich sa týkalo rodinnej problematiky a 98 partnerskej a manželskej problematiky. 149 rozhovorov, ktoré odborníci na Linke dôvery Nezábudka vykonali bolo na tému depresívnych stavov, 43 sa zaoberalo závislosťou a 28 sa týkalo suicidálnej problematiky. Na základe získaných údajov sa dá usu-dzovať, že Slovákov najviac trápia depresie a medziľudské vzťahy v súkromnom živote.

Ako pomôcť Linke dôvery Nezábudka?
Nezábudka sa dá podporiť tromi spôsobmi:
- Prázdnou SMS v hodnote 2€ na číslo 833
- Dobrovoľným príspevkom počas zbierky v uliciach Dni Nezábudiek 2. až 6. 10. 2019
- Vkladom do banky do 31.12.2019
Prima banka Slovensko, a.s.: SK093100 0000 0041 5004 1615
Poštová banka, a.s.: SK30 6500 0000 0000 2057 1089

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.dusevnezdravie.sk a www.vyliecmenezaujem.sk.

16.10.2019

Členovia ODOS na rekondičnom pobyte vo Vysokých Tatrách

Celoslovenské združenie ODOS aj v roku 2019 organizovalo rekondičný pobyt pre 26 osôb v Novom Smokovci vo Vila Paula vo Vysokých Tatrách. Účastníkmi boli, už tradične, členovia regionálnych združení pacientov a príbuzných ODOS.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa podujatie konalo až v polovici septembra, v termíne od 15.- 21.septembra. Projekt Rekondičný pobyt ODOS finančne podporilo MPSVR SR. Tento rok sa na rekondičnom pobyte zišlo aj 12 ľudí, ktorí boli s nami vo Vila Paula prvýkrát. Prinieslo to obohatenie pre všetkých. Napriek premenlivému počasiu, typickému pre Vysoké Tatry, sme každý deň absolvovali krásne turistické výlety, a som rada, že sa nikto počas pobytu nezranil.

Všetci účastníci ocenili výbornú stravu v reštaurácii Svišť, ktorú prevádzkujú Kúpele Nový Smokovec, a.s., kde nám pripravovali aj obedové balíčky, ktoré nás sprevádzali na túrach. Tento rok sa mi podarilo prvýkrát vidieť živého medveďa. Síce iba z okna izby o 3 hodine v noci, keď sa pokúsil, márne, niečo vydolovať zo zamknutého kontajnera pri našej chate. Naprázdno obišla aj líška, ktorá ho, v nádeji že sa jej niečo ujde, verne sprevádzala. Žiaľ, z pohotového pokusu o fotografiu bol iba čierny obrázok. Bol to pre mňa jedinečný zážitok, podobne ako pre skupinku účastníkov rekondičného pobytu, ktorí, cestou na večeru do Reštaurácie Svišť, stretli predsedu vlády, pána Petra Pellegriniho. Podali si ruky a zaželali mu príjemný pobyt v Tatrách.

Osobné výpovede ostatných účastníkov pobytu si budete môcť prečítať v desiatom ročníku časopisu Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie, ktorý vydáva ODOS, a ktorý v súčasnosti pripravujeme do tlače. Všetky tlačou vydané ročníky časopisu sú k dispozícii v plnofarebnej verzii na webovej stránke ODOS – www.odos-sk.com.

Zapísala: MUDr. Marcela Barová, výkonná riaditeľka ODOS, o. z. Bratislava


Zobraziť fotografie

17.06.2019

Firma expodom robí prospešnú vec

Expodom je firma, ktorá rozumie ľuďom. Ich záhradné stany sú univerzálne a ochránia v každom počasí. Využitie stanov je všestranné, na komerčné aj humánne účely.

Sme občianske združenie SANARE na podporu duševného zdravia v Banskej Bystrici. Našou náplňou je pomáhať psychicky chorým ľuďom vrátiť sa do života.

Sme radi a vďační, že nám práve Expodom ponúkol darom rýchlorozkladací nožnicový stan, ktorý je, pre jeho univerzálne vlastnosti, ako stvorený na prezentáciu nášho združenia v rámci mestských komunitných akcií v Banskej Bystrici. Stan bude teda dobre využitý a veríme, že nám bude dlho pomáhať pri našich aktivitách.

Ďakujeme za Váš dar, pán Vretenár.

17.04.2019

Ponúkame voľné miesta v podporovanom bývaní v BratislaveViac informácií získate tu: www.dss-most.sk/ponukame-volne-miesta-v-podporovanom-byvani

17.04.2019

Návšteva medzinárodnej výstavy kvetín FLÓRA 2019

(Bratislava, 4. – 7. 4. 2019)

Ani tento rok si členovia ODOS, ktorí sa zaujímajú o aranžovanie a starostlivosť o kvetiny, nenechali ujsť príležitosť a navštívili medzinárodnú výstavu kvetín FLÓRA v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave. V roku 2019 otvorili výstavu netradične už 4. apríla, v deň oslobodenia Bratislavy počas 2. svetovej vojny.

KVET FLÓRY bola tento rok Magnólia, ktorú obklopoval ozdobný podsvietený záves zo sklenených šnúr. Výstava Flóra tento rok oslavovala 40. výročie. Návštevníci si mohli pripomenúť jednotlivé roky medzinárodnej výstavy prostredníctvom radu žardiniér s kvetmi, ktoré v jednotlivých označených rokoch získali titul Kvet flóry. Bol to veľmi zaujímavý exkurz do histórie výstavy. Mnohých priaznivcov mala aj samostatná výstavka bonsajov. Tento rok si mohli návštevníci pozrieť aj ukážky strihania a upravovania bonsajov.

Niektorých zaujali aj súťaže floristov. Tento rok boli zaujímavé zadania – napríklad vytvorenie kvetinových paravanov, kytíc na aranžovanie interiérov a ďalších.

Stánky pred výstavnou halou boli plné pestrofarebných kvetín. Domov sme, podobne ako minulý rok neodchádzali s prázdnymi rukami. Kvety z výstavy Flóra nám aj tento rok a skrášlili naše balkóny a parapety. Dúfam, že nám v máji, počas zmrzlých mužov Pankráca, Serváca a Bonifáca v kalendári, prežijú.

Ďakujeme firme KULLA za podporu - voľné vstupenky v roku 2019.


Zobraziť fotografie

17.04.2019

Slávnostný koncert Ligy za duševné zdravie 2019

Na slávnostnom koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 10. apríla 2019 opäť odovzdávala Liga za duševné zdravie ocenenia za prínos v oblasti duševného zdravia. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorého na podujatí zastúpila a prítomným sa prihovorila jeho námestníčka Ing. Arch. Lucia Štasselová. Hostí na úvod privítal Mgr. art. Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie. Slávnostným večerom sprevádzal Ludwig Bagin. K príjemnej atmosfére večera prispeli spevák Marcel Palonder a virtuóznou hrou na klavíri Pavol Krajňák.

V roku 2019 Správna rada LDZ udelila, na základe nominácií svojich členských združení, Cenu občianskemu združeniu OPORA Bratislava za prínos v oblasti duševného zdravia. Združenie vzniklo už v roku 1999 a patrilo medzi prvé združenia príbuzných ľudí s duševnou poruchou pôsobiace na Slovensku. Ocenenie prevzala podpredsedníčka združenia Mgr. Anna Kubaliaková - Kočibalová, ktorá dlhé roky organizovala diskusie pre príbuzných a pacientov s psychologičkou PhDr. Zlatkou Bartíkovou, ktoré sa konali v priestoroch Ligy za duševné zdravie v Bratislave – Petržalke. Cenu odovzdal MUDr. Pavel Černák, člen Správnej rady Ligy a generálny riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku.

V kategórii ocenenia pre jednotlivcov získal cenu LDZ SR tandem dvoch skúsených odborníčok - PhDr. Katarína Minichová a Ing.Tatjana Žáčková za dlhoročný osobný prínos a aktívnu prácu v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. V roku 2005 založili Denné rehabilitačné centrum KRÍDLA v Bratislave, ktorého cieľom bola pomoc pacientom s psychickými poruchami ako aj iniciovanie obnovy sociálnych spôsobilostí ľudí s týmto postihnutím. Cenu si prevzali z rúk MUDr. Ľubomíry Izákovej, PhD. hlavnej odborníčky pre odbor psychiatria v SR a predsedníčku Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS.

Cenu pre novinárov a médiá v tomto roku Správna rada LDZ SR udelila kolektívu spravodajstva RTVS, za korektný, vecný a zároveň obohacujúci štýl, ktorým prinášali tému duševného zdravia zrozumiteľným jazykom pre verejnosť, ako to skonštatoval pri odovzdávaní ceny Mgr. art. Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR. Za RTVS si cenu prevzali pani Eva Gergelyová, šéfeditorka Rádia Slovensko, pánPeter Nittnaus, šéf spravodajstva v rozhlase a redaktorka pani Iveta Gombošová.

Tento rok udelila Správna rada LDZ SR aj Zvláštnu cenu reklamnej agentúre MARK BBDO Bratislava, za výrazný vklad a prínos v oblasti duševného zdravia, za hlavnú myšlienku kampane “Vyliečme nezáujem”, jej prípravu a profesionálnu realizáciu. Úprimné poďakovanie vyslovil Mgr. art. Martin Knut, ktorý cenu odovzdával, aj spolutvorcom kampane - PR agentúre PRimetime a digitálnym agentúram PS digital a Diorama, ktoré sa na tejto kampani spolupodieľali. Všetci pracovali na tvorbe tejto kampane bez nároku na honorár.

V rámci koncertu LDZ boli už tradične ocenené najúspešnejšie školy v Zbierke „Dni nezábudiek“ v roku 2018. V Bratislave získali ocenenie študenti 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici, ktorí vyzbierali sumu 2 515,21 EUR. V rámci ostatných miest na Slovensku bola, ako po predchádzajúce roky, najúspešnejšia Stredná zdravotná škola v Žiline, ktorá v uliciach mesta vyzbierala 2 053,17 EUR. Ocenenie najlepším školským kolektívom, v podobe Darčekových poukážok do obchodnej siete Kaufland v hodnote 250 EUR, odovzdala pani Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

V roku 2018 sa Lige za duševné zdravie SR, vďaka skvelým dobrovoľníkom na celom Slovensku, podarilo vyzbierať celkovú sumu 43.890 Eur.


Zobraziť fotografie

05.02.2019
Občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia Vám ďakuje za podporu, ktorú nám preukazujete aj tento rok formou poukázania podielu z Vašich daní.

22.01.2019

Zmeny v občianskych združeniach

Členovia Výkonného výboru občianskeho združenia POZDRAV so sídlom v Michalovciach:
Mgr. Monika Sabolová
Mgr. Iveta Ščerbáková
Ing. Ľ. Dolobáč
Ladislav Butka
Slávka Burinská.

Výkonný výbor občianskeho združenia POZDRAV si na svojom zasadaní dňa 14. januára 2019 spomedzi seba zvolili:
predsedu združenia - Mgr. Ivetu Ščerbákovú
podpredsedu združenia - Mgr. M. Sabolovú.

Zmena adresy Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY so sídlom v Prievidzi:
Sociálno – integračné centrum
ul. Hollého č. 2
971 01 Prievidza

29.11.2018 – Upútavka

Prečítajte si nové číslo časopisu Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie v roku 2018

15.10.2018

Dni Nezábudiek v roku 2018

ODOS sa už tradične zapojil do verejnej zbierky

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizovala Liga za duševné zdravie SR aj v roku 2018 verejnú zbierku v 60 mestách na Slovensku. Kancelária ODOS sa zúčastnila aj tento rok Dní Nezábudiek v spolupráci so študentmi 1. Súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici 20 v Bratislave. V dňoch 3. až 5. októbra 2018 bolo v uliciach Bratislavy viac ako 50 študentov – dobrovoľníkov. Napriek nepriaznivému počasiu, v podobe studeného vetra a dažďových prehánok v prvý deň zbierky, sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať najvyššiu sumu od roku 2014, spolu 2 515,-EUR.

Ďakujeme všetkým prispievateľom aj dobrovoľníkom!


Zobraziť fotografie

18.09.2018

Podujatia Ligy za duševné zdravie v októbri 2018

Dňa 10. októbra si opäť pripomenieme Svetový deň duševného zdravia. Pri príležitosti tohto dňa Liga za duševné zdravie organizuje každoročne na Slovensku ZBIERKU DNI NEZÁBUDIEK 2018. Termín zbierky v uliciach bude 3. - 7. 10. 2018

Sprievodné podujatia Kampane:

8. 10. 2018, 18.00 h (Kino Film Europe, Pistoriho palác, Štefánikova ul.)
Beseda k filmu Ja, Simon (diskutujú PhDr. Jaromíra Jánošková, doc.PhDr. Gabriel Bianchi,CSc).

10. 10. 2018 KC Dunaj
Beseda pre verejnosť na tému Duševné zdravie a duševné poruchy detí a mládeže, čas a účastníci diskusie sa spresnia neskôr

22. 10. 2018, 18.00 h (Kino Film Europe, Pistoriho palác, Štefánikova ul.)
Beseda k filmu Tonny Erdmann (diskutujú MUDr. Jana Vránová, PhDr- Matúš Bakyta)

Na všetky akcie ste srdečne pozvaní!

Stanislava Knut
projektový manažér
Liga za duševné zdravie SR
M: 0907 162 940

17.09.2018

Milí priatelia a priaznivci celoslovenského občianskeho združenia OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA (ODOS)

Chceme Vám všetkým poďakovať za to, že ste v roku 2018 odovzdali 2% alebo 3% zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu ODOS. Aj vďaka Vašej finančnej podpore (spolu takmer 1 600 EUR) sme mohli organizovať aktivity pre ľudí s duševnou poruchou na Slovensku.

Umožnili ste nám zabezpečiť spolufinancovanie projektu na podporu rekondičných aktivít, ktorého sa v rámci týždenného pobytu vo Vysokých Tatrách zúčastnili zástupcovia našich členských regionálnych združení.

Vďaka Vašej podpore budeme môcť v roku 2018 pokračovať vo vydaní 9. ročníka printového časopisu Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie. Časopis v celkovom náklade 3000 kusov distribuujeme na psychiatrické kliniky, psychiatrické oddelenia všeobecných nemocníc, do denných psychiatrických stacionárov, do vybraných psychiatrických ambulancií a do členských združení ODOS v regiónoch Slovenska.


ĎAKUJEME!

17.09.2018

Rekondičný pobyt členov ODOS 2018

V lete 2018 organizovalo celoslovenské združenie ODOS rekondičný pobyt pre zástupcov svojich regionálnych členských združení, aj vďaka finančnej podpore projektu z MPSVR SR. Podujatie sme organizovali, ako po iné roky, v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách v prvej polovici júla (9.07. – 15. 07.). Veselým džavotom účastníkov rekondičného pobytu opäť ožila Vila Paula, kde sme aj tento rok obsadili všetky izby. Po krásnych turistických výletoch účastníci pobytu ocenili výdatnú stravu v reštaurácii Svišť, ktorú prevádzkujú Kúpele Nový Smokovec. Podrobnejšie o rekondičnom pobyte sa dočítate v časopise Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie 2018 č. 2.


Zobraziť fotografie

17.09.2018

Slávnostný koncert Ligy za duševné zdravie, apríl 2018

V druhej polovici apríla 2018 sa uskutočnil slávnostný večer, na ktorom Liga za duševné zdravie SR odovzdávala ocenenia za prínos v oblasti duševného zdravia. Koncert sa konal v podvečer 19. apríla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

V roku 2018 sa Správna rada LDZ rozhodla udeliť cenu za prínos v oblasti duševného zdravia občianskemu združeniu DSS-MOST so sídlom v Bratislave. Cenu prevzala PhDr. Andrea Beňušková, riaditeľka združenia. Je to združenie, ktoré vzniklo medzi prvými na Slovensku a niekoľko rokov prevádzkuje Rehabilitačné stredisko a podporované bývanie pre ľudí s duševnou poruchou. Cenu odovzdal riaditeľ Ligy Mgr. art. Martin Knut. V kategórii pre jednotlivcov získal ocenenie Mgr. Stanislav Hrda, ml., ktorý vedie bratislavské občianske združenie Sofia pre ľudí s duševnou poruchou. Cenu pre MÉDIÁ získal po rozhodnutí Správnej rady LDZ mladý novinár Mário Šmýkal, za korektné spracovanie tém duševného zdravia v Denníku Sme.

V tomto roku bola udelené aj jedna mimoriadna cena, ktorú získala doc. MUDr. Alexandra Bražinová, za mimoriadny osobný vklad na poli starostlivosti o duševné zdravie. Medzi vzácnymi hosťami koncertu bol aj emeritný biskup Róbert Bezák, ktorý sa okrem odovzdávaní ocenení krátko prihovoril prítomným návštevníkom koncertu. Koncertom sprevádzal Juraj Rašla a atmosféru slávnostného večera dotvorila svojimi krásnymi piesňami Jana Hubinská.

Tradične boli v rámci koncertu LDZ ocenené najúspešnejšie školy v Zbierke Dni nezábudiek v roku 2017. V Bratislave získali ocenenie študenti Gymnázia Alberta Einsteina so sídlom v Petržalke. V rámci ostatných miest Slovenska boli ocenení, tak ako po minulé roky študenti Strednej zdravotnej školy v Žiline. Zástupkyňa spoločnosti Kaufland odovzdala študentom darčekové poukážky do obchodnej siete Kaufland v hodnote 300 EUR.


Zobraziť fotografie

14.02.2018

Upozornenie pre štatutárov občianskych združení – ZMENA

Od februára 2019 budú mať štatutári občianskych združení povinnosť mať občiansky preukaz s čipom a zabezpečiť si prístup do elektronickej schránky.

V roku 2017 a 2018 táto povinnosť platí pre podnikateľov.

17.01.2018

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Rok 2017 patril pre Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím medzi prelomový a výnimočný. Počas tohto roka sa nám podarilo posilniť, dobudovať a stabilizovať náš tím. Transparentnosť, ktorá je jedným z nosných pilierov našej práce sme posunuli do ďalšej fázy a dali sme všetkým Vám možnosť nahliadnuť do každodenného chodu Úradu cez náš portál www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk, kde pravidelne zverejňujeme informácie o podnetoch, ktoré riešime a o priebehu ich vybavovania, naše aktivity v krátkych článkoch, ale tiež aj cez verejne dostupný kalendár, ktorý ponúka prehľad všetkých činností Úradu.

10.08.2017 - Rekondičný pobyt združenia ODOS v roku 2017 vo Vysokých Tatrách

Sme za polovicou leta a aj týždenný Rekondičný pobyt celoslovenského združenia ODOS, ktorý sa v roku 2017 konal v termíne od 10. do 16. júla v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách, je za nami.

Zišli sa na ňom zástupcovia členských združení ODOS z Košíc, Michaloviec, Starej Ľubovne, Považskej Bystrice, Prievidze, Žiliny, Bratislavy a Pezinka. Tento rok, vzhľadom na výšku dotácie (z požadovaných 5 600,-€ sme dostali iba 53% požadovanej sumy, t.j. 3000,-€) z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, sa nás rekreovalo menej ako po iné roky.

Napriek veľmi nepriaznivej 10-dňovej predpovedi – trvalý dážď – sa nám pobyt vydaril. Počasie bolo typické tatranské – slnko, sem-tam krátke prehánky, na túry vcelku ideálne. Vila PAULA nás po dvoch rokoch privítala zrekonštruovaným interiérom (každá izba má vlastné sociálne zariadenie). V reštaurácii Svišť, ktorá patrí kúpeľom Nový Smokovec, nám každý deň nachystali obedové balíčky a teplú večeru. O raňajky sa musel každý postarať sám. Viac sa o Rekondičnom pobyte dočítate v tohoročnom časopise Druhý Breh – Fórum pre duševné zdravie, na ktorom intenzívne pracujeme.

Aká bola atmosféra prezrádza zopár fotiek z pobytu.

Zobraziť fotografie

10.08.2017

Oznam - stretnutia systemického prístupu v DSS-MOST

Dávam do pozornosti, že Mgr. Zina Halašková ponúka ľuďom, ktorí riešia životné problémy možnosť spoločného hľadania riešenia v systemickom prístupe.

Zámerom systemického prístupu je, aby človek, ktorý hľadá pomoc, mal svoj život viac vo svojich rukách. Je to pomoc k svojpomoci.

Stretnutia sa konajú v priestoroch DSS-MOST na Haánovej ulici v Bratislave –Petržalke. Mgr. Halašková tu pôsobí ako ProBono terapeut s tým, že odmena 10,- €, resp. 5,-€ (v prípade človeka v hmotnej núdzi) ide samotnej organizácii DSS-MOST.

Pani magistra absolvovala dvojročný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe a aktuálne v rámci povinnej praktickej aplikácie. Pracuje pod supervíziou a taktiež majú pravidelne intervízie. V minulosti pracovala v podporovanom bývaní, ktoré prevádzkuje DSS-MOST v Bratislave.

Kontakt: mobil 0918 361 364, email: zina.halaskova@mail.com

01.06.2017 - EA: Anonymní s emočnými problémami

Emotions Anonymous - klikni pre viac informácií

01.05.2017

Rozhovor s psychiatričkou Ľubomírou Izákovou v relácii Navštívili sme

http://www.tvba.sk/relacie/styl/navstivili-sme/navstivili-sme-lubomira-izakova/

21.03.2017 - Liga za duševné zdravie ocenila na slávnostnom koncerte 2017 dve osobnosti pracujúce v členských združeniach ODOS

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa 8.marca 2017 počas slávnostného večera odovzdávali ceny Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia.

Tento rok sa Správna rada LDZ rozhodla udeliť dve ceny jednotlivcom, za pomoc pri destigmatizácii duševných porúch, ktoré odovzdal MUDr. Peter Breier výkonnej riaditeľke ODOS - MUDr. Marcele Barovej a Bc. Eve Dzurijaníkovej, predsedkyni občianskeho združenia Zdravá duša, ktoré pôsobí v Považskej Bystrici. Cenu pre médiá LDZ v SR získalo Rádio Regina za podporu a kvalitné a korektné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia. Cenu z rúk Mgr. art. Martina Knuta, výkonného riaditeľa Ligy za duševné zdravie, prebral šéfdramaturg Rária Regina - Marcel Hanáček. Podujatie moderoval herec Martin Vanek.

Zobraziť viac

22. 10. 2016 - XI. valné zhromaždenie občianskeho združenia ODOS

Dňa 22. októbra sa v priestoroch združenia ODOS na Ševčenkovej ulici konalo XI. valné zhromaždenie. Valného zhromaždenia sa záčastnilo 24 zástupcov regionálnych členských združení ODOS, ktorí volili nových členov výkonného výboru.

Zobraziť viac

06. 08. 2016 - Na stiahnutie:

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

06. 08. 2016 - Na stiahnutie:

Online poradňa Ligy za duševné zdravie

21. 06. 2016 - "Psychiatrický zjazd v roku 2016 v Košiciach"Zobraziť fotografie

10. 01. 2014 - Na stiahnutie:

Dvere - Zuzana Smatanová (so zvukom!)


03. 05. 2014 - Na stiahnutie:

Článok - "ČO JE NORMÁLNE SMÚTENIE ?"Flag Counter